Aplikace Electreasure

  Aplikace Electreasure vám umožní změřit plochu rány rychle, levně a bezpečně.

  Aplikace Electreasure pro tablet slouží k rychlému měření plochy defektů, archivaci změřených výsledků a snímků defektů. Aplikaci je možno využít pro měření defektů různého původu (bércové vředy, dekubity, kožní onemocnění, popáleniny, rány chirurgického původu apod.).

  Měření plochy probíhá přímo na tabletu, kde zdravotník vytvoří křivku obkreslením defektu na displeji zařízení. Na základě této křivky aplikace vypočítá plochu defektu. Snímky a výsledky z měření se ukládají přímo k datům daného pacienta a je možné je kdykoli zobrazit v integrovaném prohlížeči. V aplikaci je také možné na základě změřených výsledků zobrazit graf vývoje rány. Podrobnější postup práce s aplikací naleznete zde.

  Fotografie s výsledky měření je možné exportovat do systémů PACS.

  Díky jednoduchosti a rychlosti měření, archivaci snímků s možností jejich prohlížení a případným exportem snímků do prezentací nebo nemocničních systémů, nachází naše aplikace uplatnění v širokém spektru nemocničních zařízení a v ošetřovatelství.

  Výhody a reference

  Výhody

  • Nízké pořizovací náklady
  • Lze měřit malé i velké rány, měření je vždy jednoduché a rychlé
  • Měření je bezkontaktní, nehrozí nebezpečí infekce
  • Fotografie s výsledky měření a údaji pacienta je možné exportovat ve formátu DICOM pro systémy PACS
  • Zadané pacienty lze vyhledávat dle jména a příjmení
  • Rychlý a jednoduchý export souborů přes Wi-Fi
  • Zobrazení fotografií a výsledků předchozích měření v integrovaném prohlížeči
  • Grafický znázorněný průběh hojení rány z naměřených výsledků
  • Vyfocenou ránu můžete změřit ihned nebo měření provést později
  • Všechny funkce a vlastnosti tabletu zůstávají zachovány


  Reference - více než 100 instalací

  Fakultní nemocnice Ostrava
  Nemocnice Valašské Meziříčí
  Nemocnice Prostějov
  Všeobecná Nemocnica Komárno
  Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
  Městská nemocnice Ostrava
  Nemocnice Podlesí
  Domov pro seniory, Ostrava
  Domácí zdravotní péče, Hradec Králové
  Fakultní nemocnice Brno

  Změřte plochu rány rychle, levně a bezpečně.

  Práce s aplikací

  Na jednotlivých obrázcích si můžete prohlédnout postup práce s aplikací

  Ceník a způsoby dodání

  Ceny licencí

  Cena za jednu licenci aplikace Electreasure pro tablet je 7.420 Kč bez DPH.

  Cena za jednu licenci aplikace Electreasure pro PC je 7.420 Kč bez DPH.

  V případě zájmu o větší množství licencí nebo úpravu aplikace dle specifických požadavků Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. Kontaktujte nás prosím na electreasure@hcelectronics.cz.

  Způsoby dodání

  Aplikaci můžeme nainstalovat na Váš tablet v případě, že bude splňovat alespoň minimální požadavky naší aplikace nebo Vám můžeme dodat aplikaci včetně tabletu.

  Kontakt

  HC electronics s.r.o.

  Podpora

  Dokumenty ke stažení

  Požadavky aplikace Electreasure pro tablet

  • Systém: Android 5 a vyšší
  • Rozlišení displeje: minimálně 1920 x 1200
  • RAM: minimálně 1,5GB
  • Úložiště: minimálně 16GB
  • Procesor: 1,2GHz a více
  • Fotoaparát 5Mpx a více